Webinar Jos Cuijpers: Het Rampjaar in Brabant – rampjaar of jubeljaar?

Nauwelijks hersteld van de Tachtigjarige Oorlog, die vooral op Brabants grondgebied werd uitgevochten, werden de Generaliteitslanden geconfronteerd met inkwartiering, inundaties, plunderingen en belastingen door een nieuwe vijand. Een groot deel van de bevolking had de Fransen verwelkomd, omdat de overgrote meerderheid van katholieken hun kerken terug kregen en hun godsdienst weer openlijk konden uitoefenen. Maar […]

350 jaar stad Blokzijl

BLOKZIJL – Op 23 augustus 1672 lukte het de bevolking van Blokzijl, met hulp van Friese militairen en steun van de Hollandse vloot, de troepen van de bisschop van Munster te verdrijven. De inwoners van Blokzijl kregen als dank en blijk van eer voor hun heldhaftige optreden stadsrechten van Willem III. Dat betekent dat Blokzijl […]

Re-enactment belegering van Groningen in 1672 door Bommen Berend

GRONINGEN – Tijdens de viering van 350 jaar Groningens ontzet in 2022 zal een spetterend re-enactment uitgevoerd worden met ca. 80 figuranten, waarbij één van de vele schermutselingen buiten de stadsmuren na gespeeld zal worden. De re-enactment deelnemers zullen van 26 tot 28 augustus in een historisch kampement het Martinikerkhof bevolken in tientallen tenten en […]

Vestingwerken & Vestingrampen nu te zien in Gorinchem!

GORINCHEM – De expositie ‘Vestingwerken en Vestingrampen’ brengt de ontwikkeling van de vesting Gorinchem tussen 1572 en 1959. “Vestingrampen” verwijst naar de perioden van beleg, welke rampzalig waren voor de bevolking. extra aandacht wordt besteed aan Gorinchem in het Rampjaar 1672.  De expositie is te zien van 31 juli t/m 2 oktober op woensdag, zaterdag […]

Zomerprogramma bij tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672-1673’

BREUKELEN – Vanaf donderdag 7 juli is de tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672- 1673, Restanten van het Rampjaar in het archief’, bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) te bezoeken. In de tentoonstelling is een selectie van zeventiende-eeuwse documenten, brieven, verslagen, prenten en boeken uit de eigen collectie te zien. Door het […]

Opera Spanga presenteert: After the Flood

WESTSTELLINGWERF – Een waanzinnige reis, langs 350 jaar rampspoed door de moerassen van De Lage Landen, de plantages van Indonesië en de townships van Zuid-Afrika, waarin theater, oorlog, film, symfonie, racisme, geschiedenis, kunst en onmogelijke liefdes roekeloos gemixt zijn. 1672, het jaar dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wankelde doordat het werd aangevallen door […]

Menu