HV De Proosdijlanden: expositie 1672 RampZalig

Plaatsen als Vinkeveen,  Abcoude en Waverveen hadden in het Rampjaar zwaar te lijden onder oorlogshandelingen. Er zijn verschillende plekken, die herinneringen bieden aan de gebeurtenissen in 1672. HV De  

Proosdijlanden wil  deze verhalen weer zichtbaar maken in het landschap. Zo komt er een grote permanente tentoonstelling genoemd ‘1672  

RampZalig’, in de R.K.-kerk het Heilig Hart van Jezus te Vinkeveen. Een tentoonstelling van prenten, verhalen en objecten, gepresenteerd in een kabinet van curiositeiten, gevuld met verhalen en vondsten uit 17e eeuw. Het geheel vormt tevens een informele leeromgeving voor scholieren van de lokale scholen. Met een watertafel: Interactieve OHWL en een Battlefield: Speelveld voor kinderen om gebeurtenissen uit 1672 na te spelen. 

Voor meer informatie zie de website.

Menu