Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672

Op 3 juni opent op Slot Zuylen de tentoonstelling ‘Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672.’ Aan de hand van eigen collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse troepen. Slot Zuylen wist aan deze ramp te ontkomen, maar hoe?

www.slotzuylen.nl

Menu