Stad houdt Stand – 350 jaar Groningens Ontzet in het Groninger Museum

GRONINGEN – Nederland werd in 1672 van alle kanten aangevallen: op zee door Engeland, vanuit het zuiden door Frankrijk en door Duitse vorst-bisschoppen van Münster en Keulen. Al snel was een groot deel van het land in handen van de vijand. Ook de stad Groningen bleef niet ongedeerd. Wekenlang werd de stad gebombardeerd, maar zij hield stand en op 27 augustus gaven de Duitsers het op. Het behoud van de stad bleek een keerpunt in het rampjaar. Tot op de dag van vandaag wordt het Groningens ontzet op 28 augustus gevierd.  

Het Groninger Museum viert het ontzet dit jaar met de expositie Stad houdt Stand waar o.a. schilderijen, kanonnen, een maquette van de belegering van de stad en een spetterende filmcollage over de jaarlijkse viering van het ontzet wordt getoond. 

De expositie is te zien vanaf 23 april tot en met 30 oktober 2022. Voor meer informatie bekijk de website

Menu