Stadsmuseum Woerden: Water in de Kunst

In deze tentoonstelling laten hedendaagse kunstenaars zich inspireren door de rol van het water in deze regio. Op de achtergrond wordt de historische context geschetst van de dubbele aanleiding voor deze tentoonstelling: 350 jaar Rampjaarherdenking en 700 jaar Grootwaterschap Woerden. Het gaat daarbij om WATER als verdedigingsmechanisme èn als bedreiging. Hoe de mensheid probeert het water te controleren en zelfs in te zetten als verdedigingswapen, zoals bij de Oude Hollandse Waterlinie in 1672/1673. 

www.stadsmuseumwoerden.nl

Menu