‘Het bloed warmer maken’ – Spiegel voor de Jeugd

LANDELIJK – De indrukwekkende gebeurtenissen van het Rampjaar leidde al in 1674 tot de verschijning van een schoolboekje, Nieuwe Spiegel der Jeught of Fransche tyrannye, over ‘de verschrikkelijke gruweldaden’ die de Fransen in de Lage Landen hadden gepleegd. Het boekje was opgezet als dialoog tussen een vader en zoon; de oudst bewaard gebleven exemplaar dateert uit 1680. Ter ere van 350 jaar Rampjaarherdenking verschijnt er in april een hertaling van de Nieuwe Spiegel, uitgegeven door Nicoline van der Sijs en Arthur der Weduwen, onder de titel Franse Tirannie. Het Rampjaar 1672 op school, m.m.v. Bernt Feis, Merle Lammers en Elly Landzaat.

Voor het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft auteur Nicoline van der Sijs een artikel geschreven over het succes van de Nieuwe Spiegel en zijn voorgangers. Ook heeft zij een gelegenheidswoordenboekje gemaakt met allerlei interessante en obscure woorden en uitdrukkingen uit De Spiegels zoals ‘het bloed warmer maken’, wat ‘ophitsen, kwaad maken’ betekent.

Benieuwd naar meer zeventiende, achttiende en negentiende-eeuwse uitdrukkingen en woorden? Lees en leer via de link.

Menu