Nieuwe publicatie In het Spoor van de Prins gepresenteerd

op de foto v.l.n.r.: burgemeester van Zeist Koos Janssen , vormgever Nieck Engelhard en de auteurs Bernt Feis en Jan van  Es.

ZEIST – Op 18 maart hebben auteurs Jan van Es en Bernt Feis hun nieuwe boek ‘In het Spoor van de Prins’ gepresenteerd (klik voor brochure hier) Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester Koos Janssen van Zeist, in de Spiegelzaal van  Slot Zeist. Met deze boekuitreiking werd ook het startsein gegeven voor de Nationale Herdenking van het Rampjaar 1672 in meer dan  90 vestingsteden in Nederland. Naast tientallen  publicaties staan er exposities, concerten en theatervoorstellingen op het programma.

Prins, stadhouder en later koning  Willem III speelde een cruciale rol in het Rampjaar 1672 en zou daarna 30 jaar leiding geven aan een Europese coalitie tegen Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Naast oorlog voeren waren zijn favoriete bezigheden de jacht en de bouw van  paleizen, zoals Het Loo.  Willem III was ook een verwoed kunstverzamelaar. In tientallen paleizen, landgoederen en jachthuizen zijn sporen van de Prins terug te vinden. In het spoor van de Prins volgen wij “de wereld van Willem III”.  Langs een aantal lieux de memoire uit het leven van Willem III – paleizen, jachthuizen, bijzondere tuinen en slagvelden – zijn routes uitgezet, die een veelzijdig beeld geven van het leven van de koning-stadhouder. 

@ Jan van Es en Bernt Feis, In het spoor van de Prins, De wereld van Willem III, Uitgave Platform Rampjaarherdenking, hardcover editie, formaat 21 x 30 cm, 136 blz., 225 afb., prijs € 24,95 (inclusief verzendkosten), ISBN 9789090356587, www.rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/

Menu