Pilot Rampjaar voor kids van 10 scholen afgerond

WOERDEN – Afgelopen voorjaar heeft het Platform Rampjaarherdenking het educatieproject Rampjaar voor kids uitgetest op een tiental scholen in Midden-Holland. Inmiddels worden de resultaten van het project geëvalueerd. Ook Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Oude Hollandse Waterlinie,  Gronings Ontzet en IJsselacademie hebben educatieprojecten ontwikkeld over diverse aspecten van het Rampjaar. Het is de bedoeling dat in het Bidbook Rampjaarherdenking een overzicht wordt gegeven van de diverse projecten. Zie voor meer informatie www.rampjaarherdenking.nl

Menu