Sporen van het Rampjaar in het Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg sluit aan bij de landelijke Rampjaarherdenking door maandelijks een blog te publiceren over de gevolgen van deze nationale ramp van 350 jaar geleden. Daarbij kijken ze steeds naar de papieren neerslag van dit rampjaar. Zijn er sporen terug te vinden in de archieven van de dorpen en steden in ons werkgebied? Wat was de impact van de oorlogssituatie voor de inwoners van midden-Brabant? Er zal minder aandacht zijn voor de nationale gebeurtenissen en meer voor de lokale gebeurtenissen. Hoewel de werkelijke militaire strijd zich niet of nauwelijks afspeelde in Brabant, leed de bevolking desondanks wel onder de lasten van de oorlog en onder de angst voor erger.

Benieuwd naar de sporen van het Rampjaar in Brabant? De blogs zijn te lezen op de website van het Regionaal Archief Tilburg.

Menu