Veel belangstelling voor Dag van het Rampjaar in Utrecht

UTRECHT – De provincie Utrecht werd hard getroffen  in het Rampjaar 1672. Veel dorpen en kastelen werden door de Fransen verwoest, er waren massale vluchtelingenstromen en veel land werd onder water gezet. Meer dan honderd erfgoedvrijwilligers, historici en geïnteresseerden waren afgelopen vrijdag naar de Dag van het Rampjaar in Utrecht afgereisd. De dag werd door het Platform Rampjaarherdenking georganiseerd en vond plaats in Paushuize.

Franse hoofdkwartier in Paushuize

Het ochtendprogramma stond in het teken van de Utrechtse gebouwen die nog herinneren aan het Rampjaar. Zo hadden de Fransen hun hoofdkwartier in Paushuize en herinnert de Luxembourg-zaal nog aan de Franse generaal. 

Vervolgens besprak de Commissaris van de Koning mr. Hans Oosters de vraag waarom Utrecht niet meedeed met de Oude Hollandse Waterlinie. 

Daarna kwam historicus prof. dr. Maarten Prak aan het woord over de gevolgen van het Rampjaar voor de Republiek en in het bijzonder voor Utrecht. Was het nu afgelopen met de Gouden Eeuw?

Maarten Prak over het Rampjaar 1672

Historici en marketeers

Vervolgens was er een stamtafelgesprek met vier historici over de gevolgen van het Rampjaar voor de regio: Floortje Tuinstra van het Utrechts Archief, Suzanne Lekkerkerker van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Elleke de Ronde van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht en Marjolein Stappers van de Historische Vereniging de Proosdijlanden. Waren de verwoestingen nu echt zo groot, of was het meer gruwelpropaganda? Ook werd de vraag gesteld welke archiefvondst de historici het meest was bijgebleven of had geraakt. Aan het tweede stamtafelgesprek namen vier marketeers deel: hoe kun je thema’s als Rampjaar, waterlinie en vestingsteden voor een breed publiek interessant maken? Aan het tweede stamtafelgesprek leverden Cor Jansen van Utrecht Marketing, Peter de Haan van het Museon, Juke van Niekerk van Liniebreed ondernemen en Mieke Heurneman van Landschap Erfgoed Utrecht een bijdrage.

Hand-out over het Rampjaar

Voor alle deelnemers was er een hand-out met een overzicht van interessante publicaties en artikelen over het Rampjaar in Utrecht. In oktober – Maand van de Geschiedenis – zijn er diverse exposities over het Rampjaar te zien. De hand-out is ook digitaal beschikbaar.

Menu