Dag van het Kasteel ‘Een ramp is van alle tijden’: bezoek aan Slot Zuylen

OUD ZUILEN – Vanaf 4 juni jl. is de tentoonstelling Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672 te zien in Slot Zuylen. Tweede Pinksterdag stond in het teken van de Dag van het Kasteel. Dit jaar was het thema ‘Een ramp is van alle tijden’. In het kader van de Dag van het Kasteel bracht Platform Rampjaarherdenking een bezoek aan Slot Zuylen. Het kasteel is tijdens het Rampjaar niet verwoest, maar tegen welke prijs? Aan de hand van eigen collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse troepen. Meer informatie over de expositie is te vinden op de website van Slot Zuylen.

Menu