De Viersprong en Cold Cases Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN – In 2022 publiceert de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn een serie artikelen over het rampjaar 1672 – 1673 in en rond Alphen. De artikelen zullen verschijnen in het februari -, mei – en septembernummer van het geschiedkundig tijdschrift De Viersprong en sluit af met een Special in november/december 1672. De aanleiding voor deze serie is een bijzondere opgraving te Alphen. 

De Viersprong van februari 2022 is inmiddels verschenen en bevat een artikel over een opgraving van menselijke resten langs de Oude Rijn te Alphen. Zowel forensisch als historisch onderzoek hebben uitgewezen dat het zes slachtoffers c.q. daders uit het Rampjaar 1672 betreft.

Ook het meinummer van de Viersprong 2022 is recent van de persen gerold. Het tweede artikel geeft meer informatie over de gevonden menselijke resten, de eigenaren die het opgravingsterrein in 1672 bezaten,  de aanleg van de Hollandse waterlinie, de bouw van fort ‘Goutsche Sluijs’ en de Alphenaren die betrokken waren bij de verdediging van de frontlinie te Nieuwerbrug. 

Het eerste exemplaar van bovengenoemd tijdschrift werd officieel uitgereikt tijdens de opening van de tentoon- stelling Cold Cases Alphen. Dit project gaat over drie cold cases, waarvan de vondst m.b.t. het Rampjaar 1672 er één van is. De tentoonstelling was te zien van 16 februari t/m 22 mei 2022 in de bibliotheek van Alphen aan den Rijn.

Tentoonstelling “De Franse Tirannie in Holland (1672) – 350 jaar Rampjaarherdenking” van Stichting Platform Rampjaarherdenking is tot 1 juli in de bibliotheek te bewonderen.

Zie https://www.histveralphenadrijn.nl voor het verkrijgen van losse nummers of een lidmaatschap voor een jaar inclusief de vier uitgaven van De Viersprong

Menu