Maand van de Geschiedenis: 500 activiteiten rond het thema ‘Ramp’

ARNHEM – Hoe gaan we om met tegenspoed? De beknopte beschrijving van het Rampjaar 1672 zal sommigen nog altijd helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 allerlei rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. Hoe gaat men na de ramp over tot de orde van de dag, met de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken? In een tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, onderzoeken we niet alleen de verwoestende kracht van rampen. We kijken ook naar rampen die door menselijk handelen zijn voorkomen en brengen een ode aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. In de Maand van de Geschiedenis, in  oktober, zijn er meer dan 500 activiteiten  die gaan  over het thema: Wat een  ramp.

Kijk op de agenda van  de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 

Menu