Onlangs geopend: Museum Haastee in Sint-Maartensdijk

SINT-MAARTENSDIJK – Museum Haastee richt zich op de specifieke geschiedenis van Sint-Maartens- dijk. Als hoofdonderwerp is de keuze voor dit seizoen gevallen op Het Rampjaar 1672, en dan in het bijzonder op Willem III.

Waarom de focus op Willem III?
In de vijftiende eeuw woont Frank van Borssele op “zijn” Stamkasteel in de Hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk. Hij woont daar met Jacoba van Beieren, maar helaas heeft Frank geen erfgenamen. Daarom wordt Franks zuster, Eleonora van Borssele, zijn erfgenaam, haar dochter Elisabeth van Buren erft daarna de boedel. Uit dit geslacht komt ook Anna van Egmond, die met Willem van Oranje trouwt, zo komt langs deze weg Sint-Maartensdijk in het bezit van de Oranjes. In 1485 verleent Eleonora van Borssele Sint-Maartensdijk stadsrechten. Het dorp wordt dan een Smalstad, dat wil zeggen dat er wel poorten en vesten zijn, maar de stad krijgt geen stemrecht in de Zeeuwse Staten, zoals Middelburg en Vlissingen.

Prins Willem III krijgt in 1668 als hij 18 jaar de beschikking over de bezittingen van de Oranjes, dus ook de bezittingen in Sint-Maartensdijk met het bijbehorende Kasteel. Hij is nu in navolging van zijn grootvader Frederik Hendrik en zijn vader Willem II, Heer van Sint-Maartensdijk. In 1668 wordt Willem III ook benoemd als Eerste Edele in de Staten van Zeeland.

Tijdens het Rampjaar wordt Willem III in juli 1672 benoemd tot Stadhouder. In februari 1689 worden Willem III samen met zijn vrouw Mary Stuart II gekroond tot Koning en Koningin van Engeland, Ierland en Schotland.

Willem III is nu een groot en machtig man en laat in het Loo een groot paleis bouwen met een grote tuin zoals hij die kent van zijn oom Lodewijk de XIV, de Koning van Frankrijk. Naast de mooie tuin in Versailles ziet hij daar ook sterrenbossen. De sterrenbossen komen niet in Apeldoorn maar in Sint-Maartensdijk. Deze sterrenbossen, hoewel er niets meer van terug te vinden is, hebben grote invloed gehad op de, vooral westelijke vorm, van Sint-Maartensdijk. Nog steeds is de begrenzing van het bos exact zichtbaar in het terrein.Bekijk de website van Museum Haastee (die momenteel in opbouw is) of bezoek het museum in Sint-Maartensdijk

Menu