Publiekslezing georganiseerd ter ere van 360 jaar Groningen Ontzet

GRONINGEN – Op 27 augustus zal in Groningen een publiekslezing worden gegeven genaamd ‘Verzet en vrijheid: Het Groningens Ontzet van 1672 en de Universiteit’. In de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit zullen Arjen Dijkstra, Joop Koopmans, Benjamin van der Linde en Judith Brouwer vanuit vier verschillende perspectieven een voordracht houden. Door de diversiteit aan sprekers en door zowel intern als extern beschikbare kennis over het onderwerp een podium te geven, ontstaat een breed beeld over het beleg en ontzet van Groningen in het Rampjaar 1672. Het belooft zodoende een zeer interessant symposium te worden waarvoor allen van harte worden uitgenodigd en zich kunnen aanmelden. 

Meer informatie is te vinden op de website                                                           
De aanmeldlink voor het symposium is publiekssymposiumGO350.eventbrite.nl

Menu