Over ons

Stichting
Platform Rampjaarherdenking  1672-2022 

Bezoekadres: Houttuinlaan 4, Woerden – Post:  Vaartuigenlaan 61, 3448 WL Woerden
Telefoon: 06-83 00 75 62 IBAN NL61 RABO 0357 1483 98 – KvK 7864 5166
www.rampjaarherdenking.nlcontact@rampjaarherdenking.nl

Organisatiemodel Platform Rampjaarherdenking

Het Platform Rampjaarherdenking kent een Comité van Aanbeveling dat gevraagd of ongevraagd adviezen kan verstrekken. De organisatie wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, waaruit een Dagelijks Bestuur is samengesteld. Aan het Programmabureau zijn een aantal projectmedewerkers, stagiaires en adviseurs verbonden.

Organisatiemodel Platform Rampjaarherdenking

Comité van Aanbeveling

Marieke Brugman, Senior Advisor/Deputy Secretary General Netherlands National Commission for UNESCO

Reinildis van Ditzhuyzen,  historica en schrijfster van o.m. boeken over royalty en etiquette  (www.reinildis.nl.)

Luc Panhuysen, journalist en historicus, schreef diverse boeken over om. Gouden Eeuw (www.lucpanhuysen.wordpress.com)

Peter Rehwinkel, oud-kamerlid (PvdA), oud-burgemeester van o.m. Naarden en Groningen, wnd. burgemeester van Bergen (NH)

Niko Roorda, senior consultant duurzame ontwikkeling en MVO voor bedrijven, universiteiten en hogescholen in en buiten Nederland (www.niko.roorda.nu)

Gerda Verburg, oud/Kamerlid (CDA) en oud-minister van Landbouw; vertegenwoordigde Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO in Rome en is nu voorzitter van de VN-organisatie SUN tegen ondervoeding.

Algemeen Bestuur

Winny van Rij, secretaris (contact@rampjaarherdenking.nl)

Patrick v Leeuwen, penningmeester (p.vanleeuwen@rampjaarherdenking.nl)

Bart Engbers, vice-voorzitter

Tom Scheepstra , bestuurslid en ambassadeur Rampjaarherdenking

Programmabureau

Rayza Alphenaar, projectmedewerker communicatie (r.alphenaar@rampjaarherdenking.nl)

Priscilla v Alebeek, projectmedewerker Erfgoedvrijwilligers (p.v.alebeek@rampjaarherdenking.nl)

Marcel Keurentjes, projectmedewerker educatie

Eva Noomen , projectmedewerker communicatie

Rosalie Versmissen, projectmedewerker onderzoek

Adviseurs

Patrick Trentelman, docent, ontwikkelde de Spacetime Layer’s App (www.spacetimelayersapp.nl)  

Sanne Walet, cineaste, maakte diverse korte films (www.waletfilmswordpress.com)

Nieuwsbrief en Magazijn

  • Redactie: Bernt Feis, Winny van Rij e.a.                         
  • Hosting: Bootsystems.nl; webdesign: Brankomedia.nl
  • Oplage Nieuwsbrief: 10.350 ex.;  verzending www.ymlp.nl

Documenten

Menu