Rampjaar webinars

In samenwerking met Historizon organiseert Platform Rampjaarherdenking een serie webinars in de aanloop naar de Nationale Rampjaarherdenking in 2022. De webinars gaan over diverse thema’s uit de Gouden Eeuw, zoals cultuur, politiek en diplomatie maar ook onderwerpen als gekaapte brieven of natuurrampen in het Rampjaar.

Webinars van de afgelopen tijd

Olaf van Nimwegen – De Veertigjarige Oorlog 1672-1712 (8 oktober 2020)

Van 1672 tot 1712 was de Republiek der Verenigde Nederlanden in een titanenstrijd met het Frankrijk van de Zonnekoning verwikkeld onder aanvoering van stadhouder-koning Willem III (1650-1702). De veerkracht, standvastigheid en volharding waarmee de Nederlanders vochten, dwongen Lodewijk XIV zijn politiek van territoriale expansie op te geven en een Europees machtsevenwicht te aanvaarden.

Militair historicus Olaf van Nimwegen schreef hierover een belangwekkend boek, uitgegeven door uitgeverij Prometheus.  https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-veertigjarige-oorlog.html

Link naar webinar: https://youtu.be/72tC8rksEnU

Ineke Huijsman – Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing uit zijn correspondentie (13 november 2020)

Deze bloemlezing geeft aan de hand van authentieke brieven van raadpensionaris De Witt een levendig beeld van de verhouding tussen de Republiek en Frankrijk in de 17e eeuw; daarbij komen o.m. ook wetenschappelijke ontdekkingen, het liefdesleven van Lodewijk XIV en de strijd in het Rampjaar aan de orde. Fokke & Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol maakte illustraties aan de hand van bekende 17e-eeuwse kunstwerken.

De bloemlezing is uitgegeven door uitg. Catullus: https://catullus.nl/webshop.html/

Link naar webinar:

https://youtu.be/do-lVO1QF4c

Webinars komende tijd

Floortje Tuinstra – Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 (11 december 2020)

Tijdens het Rampjaar raakte een groot deel van de Republiek bezet door de Fransen en hun bondgenoten. De stad Utrecht lag aan de rand van de Waterlinie en werd hoofdkwartier en Franse uitvalsbasis richting Holland. Voor de tentoonstelling in Het Utrechts Archief deed Floortje Tuinstra onderzoek naar de gevolgen voor de inwoners van stad en provincie Utrecht. Brandschatting, inkwartiering, gedwongen medewerking, torenhoge belastingen, maar ook herstel van de katholieke geloofsuitoefening: wat betekende dat voor bijvoorbeeld een boer, een edelvrouw, een kind in de stad, een katholiek of een soldaat?Tevens komt de toepassing van een nieuwe tool voor het geautomatiseerd leesbaar maken van oude handschriften aan bod. Deze tool, genaamd Transkribus, is voor de tentoonstelling ingezet voor het doorzoekbaar maken van de brieven van Margaretha Turnor.

Link naar webinar

Judith Brouwer – Gekaapte brieven in het Rampjaar (15 januari 2021)

In The National Archives te Kew (Londen) worden duizenden 17e– en 18e-eeuwse Nederlandse brieven bewaard. Ze zijn afkomstig van schepen die buitgemaakt werden door de Engelsen. Judith Brouwer heeft onderzoek gedaan naar de brieven die in de Republiek werden geschreven tijdens het Rampjaar 1672. Ze zijn gericht aan vrienden, familie, geliefden en handelspartners op zee en overzee. Het bijzondere is dat een groot deel van de afzenders bestaat uit personen, vooral vrouwen, uit de lagere sociale klassen. We weten wel het nodige over deze groep, maar nauwelijks uit de eerste hand. Deze brieven stellen ons dus in staat ons beeld scherper te stellen. Judith Brouwer onderzoekt niet alleen wat de thuisblijvers schreven over de gebeurtenissen tijdens het Rampjaar en hoe zij deze beoordeelden, maar zij laat ook zien hoe het dagelijks leven van de mensen uit de lagere sociale klassen eruitzag en werd beleefd. Judith Brouwer schreef daarover het boek Levenstekens.

Hanneke van Asperen – Natuurrampen en het Rampjaar 1672 (12 februari 2021)

Kort na het Rampjaar teisterden natuurrampen de Republiek. In de gedachten van mensen waren deze catastrofale gebeurtenissen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een fascinerende prent liet de Amsterdamse etser en graveur Romeyn de Hooghe zien dat menselijk wangedrag tijdens en kort na het Rampjaar de oorzaak was geweest van de allesverwoestende Allerheiligenvloed in 1675, met het verval van de Republiek tot onafwendbaar gevolg.

De prent van Romeyn de Hooghe is tot in detail te bekijken op Rijksstudio: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.466803

Helmer Helmers – Diplomatie in het Rampjaar 1672  (12 maart 2021)

In het Rampjaar werd de Republiek overvallen door Fransen, Duitsers en Engelsen. Ondanks oorlog, verwoesting en bezetting gingen de onderhandelingen tussen de strijdende partijen gewoon door.

Menu