Rampjaar webinars

In samenwerking met Historizon organiseert Platform Rampjaarherdenking een serie webinars in de aanloop naar de Nationale Rampjaarherdenking in 2022. De webinars gaan over diverse thema’s uit de Gouden Eeuw, zoals cultuur, politiek en diplomatie maar ook onderwerpen als gekaapte brieven of natuurrampen in het Rampjaar.

Komende webinars

16 september 12:00-13:00

Jos Cuijpers: Het Rampjaar in Brabant – rampjaar of jubeljaar?

Nauwelijks hersteld van de Tachtigjarige Oorlog, die vooral op Brabants grondgebied werd uitgevochten, werden de Generaliteitslanden geconfronteerd met inkwartiering, inundaties, plunderingen en belastingen door een nieuwe vijand. Een groot deel van de bevolking had de Fransen verwelkomd, omdat de overgrote meerderheid van katholieken hun kerken terug kregen en hun godsdienst weer openlijk konden uitoefenen.

Maar de vreugde was van korte duur. En toen moest de herovering door de Noordelijke Nederlanden nog beginnen, om maar te zwijgen van de extra belastingen die de al leeggeroofde steden en dorpen na de terugkeer van de Staatse troepen opgelegd kregen.

In het najaar verschijnt een publicatie over Brabant in het Rampjaar, uitgegeven door Zuidelijk Historisch Contact.

Aanmelden kan hier.

14 oktober 12:00-13:00

Maarten Prak: Het Rampjaar 1672: incident of keerpunt?

Het Rampjaar 1672 werd door tijdgenoten ervaren  als een grote ramp. Een groot deel van het land werd door Fransen of Duitsers bezet, veel gewesten werden getroffen door verwoestingen en inundaties, het land werd geteisterd door vluchtelingenstromen, de economie kwam tot stilstand.  Helpt ons Heere wan t wij vergaen…

Was het Rampjaar het einde van de Gouden Eeuw? Of was het slechts een  incident, en veerde de Republiek al snel weer op? Prof.dr. Maarten  Prak (Univ. Utrecht) presenteert de laatste actuele inzichten.

Aanmelden kan hier.

Afgelopen webinars: terugkijken

 

J.E. Abrahamse – Amsterdam in het Rampjaar

 

Hanneke van Asperen – Natuurrampen en het Rampjaar 1672

 

Tessa de Boer – Willem III over ‘die rotsacken van Amsterdam’

 

Judith Brouwer – Gekaapte brieven in het Rampjaar

 

Ineke Huijsman – Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing uit zijn correspondentie 

Egge Knol –Groningen in het Rampjaar 1672


Hanna de Lange 
Het Rampjaar in het nieuws

 

Juke van Niekerk –Vestingsteden hebben de toekomst!

 

Olaf van Nimwegen – De Veertigjarige Oorlog 1672-1712 

Arjan Nobel – ‘Men sag niet als puynhoopen’

Luc Panhuysen en Ineke Huysman – Jubileum

 

Luc Panhuysen –Zeehelden in de Gouden Eeuw

 

Patrick Trentelman – Spacetime Layer’s app

 

Floortje Tuinstra – Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 

 

Arthur der Weduwen – Drukpers in crisistijd

 

Arthur der Weduwen en Merle Lammers – Franse tirannie

 

Menu