Rampjaar webinars

In samenwerking met Historizon organiseert Platform Rampjaarherdenking een serie webinars in de aanloop naar de Nationale Rampjaarherdenking in 2022. De webinars gaan over diverse thema’s uit de Gouden Eeuw, zoals cultuur, politiek en diplomatie maar ook onderwerpen als gekaapte brieven of natuurrampen in het Rampjaar.

Komende webinars

Egge Knol – Stad houdt Stand

Afgelopen webinars: terugkijken

 

J.E. Abrahamse – Amsterdam in het Rampjaar

 

Hanneke van Asperen – Natuurrampen en het Rampjaar 1672

 

Tessa de Boer – Willem III over ‘die rotsacken van Amsterdam’

 

Judith Brouwer – Gekaapte brieven in het Rampjaar

 

Ineke Huijsman – Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing uit zijn correspondentie 

 

Hanna de Lange over Het Rampjaar in het nieuws

 

Olaf van Nimwegen – De Veertigjarige Oorlog 1672-1712 

 

Arjan Nobel – ‘Men sag niet als puynhoopen’

 

Luc Panhuysen en Ineke Huysman – Jubileum

 

Luc Panhuysen –Zeehelden in de Gouden EeuwPatrick Trentelman – Spacetime Layer’s app

 

Floortje Tuinstra – Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 

 

Arthur der Weduwen – Drukpers in crisistijd

 

Arthur der Weduwen en Merel Lammers – Franse tirannie

 

Menu