Waarom dit platform?

Vanaf 2015 heeft de provincie Zuid-Holland jaarlijkse bijdragen verstrekt voor het organiseren van een nationale herdenking van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie 1672-2022. Deze was vooral gericht op het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie. In 2018 bleek uit overleg met enkele landelijke thema-organisaties dat er behoefte bestaat aan een bredere, landelijk opgezette viering en herdenking van het Rampjaar 1672.

Doel

Niet alleen bij deze landelijke organisaties maar ook bij provincies en gemeenten is er belangstelling voor de herdenking van het Rampjaar. Sommige historische verenigingen, culturele instellingen zoals musea en archieven, en recreatieve ondernemers  hebben zelfs al initiatieven genomen.  Het Platform Rampjaar Herdenking wil voor al deze initiatieven  een podium bieden en tegelijk zo breed mogelijke informatie verstrekken over de thema’s van het Rampjaar. Ook wil het Platform de diverse organisaties met elkaar verbinden en ondersteunen bij het programmeren en afstemmen van de diverse activiteiten in het jubileumjaar. 

Samengevat: het Platform Rampjaar Herdenking biedt

  • informatie over het Rampjaar
  • promotie van de activiteiten in het Jubileumjaar 2022
  • verbinding van de diverse organisaties
  • ondersteuning bij afstemming van het jubileumprogramma

Organisatie

Enkele provincies hebben aangegeven dat zij samen met organisaties het Rampjaar willen herdenken o.m. Groningen (KVVV/Gronings Ontzet), Utrecht en  Zuid-Holland  (Stichting Oude Hollandse Waterlinie) en Noord-Brabant (Zuiderwaterlinie Alliantie).   

Ook sommige gemeenten zijn geïnteresseerd, en willen het jubileumjaar 2022 ook aangrijpen om de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 en de verovering van Den Briel door de Watergeuzen te herdenken.

Verder hebben een aantal landelijke en regionale organisaties plannen, o.a. Vrienden van De Witt, Vereniging van Nederlandse Vestingsteden en Hoofdkwartier 1672.

Tenslotte zijn er musea, culturele instellingen, uitgevers en toeristisch-recreatieve organisaties geïnteresseerd; zoals bijv. www.historizon.nl  .

Alle herdenkingsactiviteiten in 2022 kunnen rekenen op warme belangstelling van de media. Zo hebben NPO en Omroep Max plannen voor documentaire series en heeft www.maandvandegeschiedenis.nl als thema voor 2022 gekozen:  Wat een ramp!

Gelet op de diversiteit aan organisaties en belangen is er gekozen voor een flexibele organisatievorm om de verschillende activiteiten te ondersteunen: een platformorganisatie.

Menu